De nieuwe privacywet en foto’s, hoe zit dat

Geplaatst op: 23 mei, 2018

Je hebt er vast over gehoord: de AVG, de nieuwe privacywet. Maar wat betekent die wet nu voor fotografie?

Eerst maar even bij het begin beginnen. Wat is de AVG eigenlijk? De AVG is een Europese wet (GDPR) die regelt dat ondernemers, verenigingen, stichtingen e.d. de privacy voor alle indentificeerbare (!) natuurlijke personen in Europa waarborgen. Van echt bestaande mensen dus (de NAW-gegevens van een BV vallen er bijvoorbeeld niet onder, wel de gegevens van de directeur van die BV).

De wet geldt dus niet voor particulieren! Je kunt dus gewoon foto’s blijven maken, zolang je die alleen prive gebruikt.

Ik krijg veel vragen van cursisten wat ze nu moeten doen als b.v. de voetbalclub of de wielervereniging ze vraagt om foto’s te maken. Deze verenigingen zijn namelijk wel gehouden aan de AVG. Moeten ze aan iedereen toestemming vragen?

De AVG noemt nadrukkelijk dat het recht op bescherming van persoonsgegevens geen absolute gelding heeft. Dat het tegen andere grondrechten moet worden afgewogen. Zoals de vrijheid van meningsuiting en informatie en de vrijheid van ondernemerschap. “Daaronder begrepen de verwerking voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen”.

Als jij foto’s maakt voor een vereniging dan doe je dat met een artistiek doel (in een rechtszaak over iets dergelijks werd zelfs een foto van een dashboard artistiek gevonden…….). De vereniging heeft een journalistiek of ondernemers/marketingdoel.

De belangen van de persoon op de foto moeten dus worden afgewogen tegen jouw belangen als fotograaf en de belangen van de vereniging.

Job Hengeveld, een in o.a. ict- en privacyrecht gespecialiseerde advocaat die ook het boek “Straatfotografie – over gedrag en wat er mag” schreef, stelde tijdens een seminar voor leden van de Dupho (beroepsorganisatie voor vakfotografen) dat we ons hier geen zorgen over hoeven te maken.

Hij is van mening dat bijvoorbeeld straatfotografie nog steeds mag, tenzij je iemand in discrediet brengt (zie de oude wet op portretrecht). Hier verandert volgens hem dus niets aan met de komst van de AVG. Onderstaande foto mag ik dus nog steeds gebruiken ;-).

Zijn redenering: het gaat meestal niet om de in de AVG genoemde “gezichtsafbeelding”, zoals een pasfoto die echt bedoeld is om iemand te identificeren. Je maakt een straatfoto met een ander doel dan identificatie.

Hij grijpt hiermee terug naar artikel 14 van de AVG: “persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens”.

Wil je uit de belangenafweging blijven en ‘gedoe’ voorkomen, dan is het natuurlijk altijd goed om toestemming te vragen. De wielrenners die niet op de foto willen kunnen dan b.v. een oranje hesje aandoen om herkenbaar te zijn voor de fotograaf. De anderen kunnen een quitclaim tekenen. Maar sec de wet interpreterend zou dit dus niet nodig zijn volgens Hengeveld.

Liesbeth van Asselt
www.stapfoto.nl