Over contributie en lidmaatschap

Om verwarring over de contributie te voorkomen over hoeveel je nu moet betalen als je wanneer lid word, staan hieronder een aantal spelregels.

 • Het lidmaatschap van FCN loopt over een heel kalenderjaar, begint in januari en loopt door tot en met december.
 • De contributie over een heel jaar bedraagt 55 euro.
 • De rekening voor de contributie wordt in januari per email verstuurd.
 • Een verenigingsjaar telt 10 maanden. Dat is een heel jaar verminderd met een zomerstop.
 • Degenen die in januari lid worden, betalen de contributie voor een vol jaar.
 • Degenen die later in het jaar lid worden, betalen een bedrag per maand. Een deel van een maand telt hierbij als volledige maand. 
 • Deze regeling geldt voor iedereen, ook voor degenen die in september lid worden. Zij betalen gewoon de contributie voor de 4 resterende maanden van het lopende kalenderjaar: 4/10 van de volle lidmaatschapsprijs. 
 • Maandbedragen worden afgerond naar boven. Op dit moment is de jaarlijkse contributie 55 euro. Dat is per maand 60/10 = 5,5 euro per maand.
 • Als een lid tussentijds opzegt, wordt de betaalde contributie niet teruggestort, tenzij er sprake is van ziekte of overlijden.
 • Aspirant-leden mogen twee keer gratis meedraaien. 
 • Over deze uitgangspunten wordt niet onderhandeld.

Een paar voorbeelden:

 • Iemand besluit op 15 januari lid te worden. Diegene betaalt de volledige jaarcontributie.
 • Iemand wordt halverwege maart lid. Er zijn dan twee volledige maanden voorbij (januari en februari). Dit lid betaalt 8/10 van de volle lidmaatschapsprijs. 
 • Een derde aspirant-lid wordt lid in mei. Diegene betaalt 6/10 van het volle contributiebedrag.

Overzicht van de contributie als je lid word vanaf de maand:

Een heel jaar (vanaf januari)€ 55,-
Februari€ 49,50
Maart€ 44,-
April€ 38,50
Mei€ 33,-
JuniZomerstop
JuliZomerstop
Augustus€ 27,50
September€ 22,-
Oktober€ 16,50
November€ 11,-
December€ 5,50